Jakże mile wspominam spędzony razem czas
Wycieczki, przejażdżki, spacery
Nieśmiały pocałunek w chwili zapomnienia
Nocne szaleństwa, wygłupy do rana
Pluski wodą, fochy i żarty
Nosków zbliżenia pełne śmiechu
Splecione dłonie, spojrzenia gorące
O niczym i o wszystkim rozmowy
Dziwne marzenia, plany ciekawe
Tak wiele radości sobie dajemy
Nie znane uczucia nie gasnące
Ja i ty na łące